A340~025 Real Estate Listings

A340~025 Real Estate Listings Main Image
Property Address Details Type Price
725 E indiana, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
725 E Indiana
Spokane, WA 99207
1 Building(s)
8 Unit(s)
Multifamily$670,000
1123 E Illinois, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
1123 E Illinois
Spokane, WA 99207
1 Building(s)
3 Unit(s)
Multifamily$350,000
1123 E Illinois, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
1123 E Illinois
Spokane, WA 99207
3 Bed(s)
5 Total Bath(s)
Residential$350,000
301 E Ermina, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
301 E Ermina
Spokane, WA 99207
5 Bed(s)
2 Total Bath(s)
2,624 SqFt
Residential$299,950
421 E Nora, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
421 E Nora
Spokane, WA 99207
4 Bed(s)
2 Total Bath(s)
1,346 SqFt
Residential$270,000
938 E Illinois, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
938 E Illinois
Spokane, WA 99207
5 Bed(s)
2 Total Bath(s)
2,712 SqFt
Residential$249,950
524 E Baldwin, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
524 E Baldwin
Spokane, WA 99207
4 Bed(s)
2 Total Bath(s)
3,354 SqFt
Residential$249,900
524 E Baldwin, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
524 E Baldwin
Spokane, WA 99207
1 Building(s)
3,354 SqFt
4 Unit(s)
Multifamily$249,900
2626 N Perry, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
2626 N Perry
Spokane, WA 99207
1 Building(s)
2,488 SqFt
2 Unit(s)
Multifamily$239,900
714 E Montgomery, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
714 E Montgomery
Spokane, WA 99207
4 Bed(s)
2 Total Bath(s)
1,964 SqFt
Residential$227,500
947 E Ermina, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
947 E Ermina
Spokane, WA 99207
3 Bed(s)
1 Total Bath(s)
1,846 SqFt
Residential$205,000
1217 E Illinois, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
1217 E Illinois
Spokane, WA 99207
4 Bed(s)
2 Total Bath(s)
1,676 SqFt
Residential$197,500
1007 E Carlisle, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
1007 E Carlisle
Spokane, WA 99207
4 Bed(s)
1 Total Bath(s)
1,680 SqFt
Residential$175,000
211 E Baldwin, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
211 E Baldwin
Spokane, WA 99207
3 Bed(s)
2 Total Bath(s)
1,214 SqFt
Residential$174,900
813 E Baldwin, Spokane, WA 99202 - Spokane, WA real estate listing
813 E Baldwin
Spokane, WA 99202
1 Building(s)
1,514 SqFt
2 Unit(s)
Multifamily$150,000
805 E Marietta, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
805 E Marietta
Spokane, WA 99207
2 Bed(s)
1 Total Bath(s)
1,028 SqFt
Residential$130,000
2412 N Addison, Spokane, WA 99207 - Spokane, WA real estate listing
2412 N Addison
Spokane, WA 99207
3 Bed(s)
1 Total Bath(s)
1,000 SqFt
Residential$99,899